BellaCasa.co

100,0% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam103Nie polecam0

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Waluty
Wybierz język
Koszyk: (pusty)
do kasy suma: 0,00 zł
Reklamacje i zwroty

SPIS TREŚCI

 

REKLAMACJE

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTAREKLAMACJE

 

Jak składać reklamacje w Sklepie 

1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:

 • imię i nazwisko, 
 • adres do korespondencji, 
 • adres e-mail, 
 • rodzaj i datę wystąpienia wady,
 • żądania związane z reklamacją.

2. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: shop@bellacasa.co 

4. Klient może skorzystać z formularza reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji Produktu fizycznego w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

7. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.   

9. W przypadku zaistnienia wady Klient może także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwy sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

10. W przypadku reklamacji, w której Klient zażądał naprawy lub wymiany, Sprzedawca za pośrednictwem firmy kurierskiej, na swój koszt odbierze towar od Kupującego po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu na jego odbiór.
Sprzedający na ustalony termin odbioru przesyłki przygotowuje list przewozowy u przewoźnika, który wysłany jest następnie drogą mailową do Kupującego w celu wydrukowania i przekazania kurierowi przy odbiorze zamówienia. Odbiór przesyłek obowiązuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

11. W przypadku reklamacji, w której Klient zażądał odstąpienia od umowy, Klient odeśle towar we własnym zakresie na adres siedziby firmy, a następnie Sprzedawca zwróci klientowi koszt niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

12. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. 

Przede wszystkim:

 • należy odpowiednio zabezpieczyć towar - opakowanie powinno być dostosowane do towaru: karton oraz odpowiednie wypełnienie przesyłki itp.
 • należy usunąć starą etykietę
 • nie należy przyklejać etykiety na oryginalnym opakowaniu towaru, tylko na kartonie lub na materiale pakunkowym
 • jeżeli zakupiony towar dotarł na palecie, również należy przygotować przesyłkę zwrotną na palecie.

Adres wysyłki: BellaCasa.co sp. z o.o. ul. Żagańska 100 G, 68 -200 Żary.

                                                                                                                                                                        

Załącznik nr 1 - Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Konsumenta - pobierz TUTAJ

Załącznik nr 2 - Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - pobierz TUTAJ

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu.......................................................

produkt ……………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu.......................................................

produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie]

jest wadliwy. 

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________ Podpis: __________________

 

   

 

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Możliwość skorzystania z poniższych zapisów mają Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (KPPK). Szerzej o tym w Regulaminie sprzedaży, do którego odsyłamy.

 

1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie ). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

 • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. wzór, wymiar, kolor, rodzaj materiału);
 • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.

10. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

12. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. 

Przede wszystkim:

 • należy odpowiednio zabezpieczyć towar - opakowanie powinno być dostosowane do towaru: karton oraz odpowiednie wypełnienie przesyłki itp.
 • należy usunąć starą etykietę
 • nie należy przyklejać etykiety na oryginalnym opakowaniu towaru, tylko na kartonie lub na materiale pakunkowym
 • jeżeli zakupiony towar dotarł na palecie, również należy przygotować przesyłkę zwrotną na palecie.

Adres wysyłki: BellaCasa.co sp. z o.o. ul. Żagańska 100 G, 68 -200 Żary.

A. Uszkodzenie zwracanego towaru

Sprzedający może pomniejszyć kwotę zwrotu wpłaty, jeśli zwrócony towar:

 • został przez Ciebie uszkodzony
 • będzie nosić ślady użytkowania, które świadczą o tym, że towar był używany w większym stopniu/bardziej niż wymaga tego sprawdzenie jego właściwości – na przykład będzie brakowało elementów, widoczne będą ślady użytkowania, metki zostaną oderwane, uszkodzone zostaną naklejki itp.

Przesyłka została uszkodzona lub zaginęła w transporcie:

 • złóż reklamację do przewoźnika, w przypadku wysyłki na koszt własny

13. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

15. Do przedsiębiorców na prawach konsumenta stosuje się postanowienia §13 Regulaminu sprzedaży.

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Konsumenta - pobierz TUTAJ

Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - pobierz TUTAJ

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

 

 • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy] 

 

 • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

 

 • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy] 

 

 • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………Data: _____________________ Podpis: _____________ Newsletter
ZAŁÓŻ KONTO I ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA, A OTRZYMASZ 5% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY.
Submit
* Zapoznaj się z Polityką prywatności i Regulaminami" znajdującymi się na dole strony w stopce, w tym Regulaminem sklepu i regulaminem "Rabat na powitanie".
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium